Mina tjänster:

 

 

Sekretess och journalföring

Allt Du talar om för mig är skyddat av sekretesslagen, vilket betyder att jag har tystnadsplikt för våra samtal och att dessa stannar oss emellan samt att inga uppgifter lämnas ut till någon om vi inte kommit överens om det.

Jag arbetar även under patientjournallagen vilket innebär att jag för
journal samt att dessa uppgifter inte kan lämnas till utomstående utan en
skriftlig fullmakt från Dig

 

 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se