Mina tjänster:

 

 

Familjerådgivning

Jag erbjuder privat familjerådgivning till par och familjer som upplever svårigheter i sina relationer. Jag har en mångårig erfarenhet av par och familjesamtal både i privat verksamhet och som anställd inom barn och vuxenpsykiatrin.

Om du/ni har problem i relationen till make/maka/barn är det lätt att fastna i gamla bilder av varandra som leder till låsningar i relationerna. Jag arbetar med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det. Ibland finns det flera olika teman och vi får då rangordna vad vi ska börja med. Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring. Min utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog. Ni berättar hur ni tänker och jag ger mina reflexioner både utifrån vad ni säger och er kommunikation. Kanske får ni göra någon övning och mellan samtalen och ni får ofta en hemuppgift.

Det finns möjlighet för juridisk rådgivning med en advokat tillsammans med er.

Så här kan det vara:

Det är svårt att prata med varandra.

Känslorna har förändrats.

Vi kommer inte överens om barnen.

Vi bråkar för mycket.

Funderar på att skiljas.

 

På familjerådgivningen kan ni få hjälp att:

Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt.
Finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter.
Några kommentarer:

"Vi har bestämt oss för att satsa på vår relation. Det var något med dina frågor som hjälpte"
"Känns super med reflektioner på det vi håller på med"
"Efter fyra besök känns som vi nått dit vi ville från början"

 

 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se