Mina tjänster:

 

 

Handledning – utbildning – konsultation på systemisk grund

 

Handledning

Handledningsverksamheten indelas i två kategorier: Utbildningshandledning och arbetshandledning. Handledningen bedrivs individuellt eller i grupp.
Att erbjuda ledare ett forum där handledaren finns med som bollplank och professionell samtalspartner. Samt att skapa möjlighet för eftertanke, vila och vidareutveckling, där den handledde kan pröva egna idéer och funderingar, reflektera över ledarrollen och diskutera svårigheter denne möter i sin specifika yrkesroll. Handledning ska inte vara rådgivning. Det är mellan handlednings-tillfällena som förändring och utveckling äger rum, inte i själva handledningen. En utmaning för mig som handledare är alltså att finna former för våra samtal som på ett så effektivt sätt som möjligt ser till att processer hålls vid liv när deltagarna lämnar rummet.

 

Utbildningshandledning

Ges till studerande på legitimations grundande och grundläggande psykoterapi utbildning samt för psykologstuderande (basutbildning psykoterapi).

 

Arbetshandledning

Ges till arbetsplatser individuellt eller grupp, vilket innefattar dels psykoterapihandledning men även psykosocial handledning exempelvis till personal inom psykiatri, somatisk sjukvård, barn och ungdomsvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, skola etc. Handledningen kan ha fokus på process- ärende- eller konsultativ inriktning, men i huvudsak bestäms inriktningen i dialog mellan den handledde (individuellt eller grupp) och handledaren beroende på behovet.

 

Chefshandledning

Att erbjuda ledare ett forum där handledaren finns med som bollplank och professionell samtalspartner. Samt att skapa möjlighet för eftertanke, vila och vidareutveckling, där den handledde kan pröva egna idéer och funderingar, reflektera över ledarrollen och diskutera svårigheter denne möter i sin specifika yrkesroll. Handledning ska inte vara rådgivning. Det är mellan handledningstillfällena som förändring och utveckling äger rum, inte i själva handledningen. En utmaning för mig som handledare är alltså att finna former för våra samtal som på ett så effektivt sätt som möjligt ser till att processer hålls vid liv när deltagarna lämnar rummet.

 

 

 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se