Mina tjänster:

 

 

Vad är legitimerad psykoterapeut

Att man har grund utbildning, minst 120 poäng. Är leg. Psykolog, Psykiater, Socionom, Leg. Sjuksköterska, Präst eller annat människovårdande yrke.

Psykologer och psykiater har basutbildning i psykoterapi i deras grundutbildning, 30 poäng.

Övriga: Måste gå särskilt anordnad basutbildning (steg 1) under ett par år på deltid.

Efter det krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst ett par år samt egen psykoterapi och bedömas lämplig för yrket, innan man är behörig att söka till psykoterapilinjen.

Psykoterapilinjen är tre år på deltid, 60 poäng.

Därefter kan man efter att ha varit verksam som psykoterapeut och bedöms som lämplig söka till linjen för Handledare/Utbildare som är två år på deltid, 40 poäng.

Psykoterapeut är som yrkestitel skyddad i lagen och står under tillsyn av socialstyrelsen.
I Kommuner och Landsting får endast Legitimerade Psykoterapeuter anställas som psykoterapeuter

 

 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se