Mina tjänster:
Olika terapiformer:

 

 

Psykoterapi

Psykoterapi är att med hjälp av relationen till en psykoterapeut bearbeta inre konflikter och förändra psykiska mönster. Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och inre resurser, komma igenom en kris eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av den egna livssituationen.
Psykoterapi är en behandling baserad på regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid allt från några veckor till flera år.

Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov. Genom konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man behöver och kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform.
Kontakten kan vara kortvarig och avgränsad eller långvarig och fördjupande.

Psykoterapin syftar till att förstå och utnyttja dynamiken både i näraliggande händelser och i tidigare upplevelser. Relationen till psykoterapeuten användes för att förstå sig själv och bygga upp sin egna styrka, fördjupa den egna livstolkningen och åstadkomma större valfrihet i livet.

I psykoterapin arbetar man med det unika hos varje person och anpassar psykoterapin till patientens behov av struktur och stöd. Psykoterapeuten ställer sin yrkeskompetens och erfarenhet till förfogande för att nå dessa mål.

Anledningen eller orsaken till att söka psykoterapi kan vara

utbrändhet, trötthetssyndrom, depressioner, livskriser, sorger och förluster av olika slag, bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation, existentiella livskriser, relationsproblem i yrkesliv och/eller privatliv, långvariga personliga konfliktsituationer som ofta påverkar både arbetsliv och privatliv eller otillfredsställelse med livssituationen som helhet.

 

 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se