Mina tjänster:
Olika terapiformer:

 

 

Parterapi

Ibland är det svårt att på egen hand reda ut problem som kan uppstå i parrelationen. Orsaker till detta kan givetvis vara många. Det är vanligt att man låser sig i gamla mönster och att kommunikationen kan kännetecknas av beskyllningar och motbeskyllningar i stället för konstruktiva samtal. Därför kan behovet av neutral samtalspartner vara stort

Familjeterapi

Ibland behöver hela familjen hjälp och då arbetar jag med alla om olika interaktionen och även med nätverket. Jag anlitas ofta som en professionell mötes hållare eller som konsult. I konsultation kommer jag oftast som en utifrån kommande ”icke vetare” som kan ställa lagom ovanliga frågor och där genom få nya infallsvinklar i olika frågeställningar. 

 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se